TILLSAMMANS HITTAR ​​
VI RÄTT MILJÖPROFIL​
​​​

​Hållbart byggande

Vårt mål är att tillsammans med våra uppdragsgivare, projektörer och entreprenörer bygga långsiktigt och hållbart. Det gör vi genom att använda modern teknik i kombination med en rationell och effektiv byggprocess.

Logistic Contractor registrerades 2009 som GreenBuilding-stödjande företag och är även, via Wästbygg, medlem i Sweden Green Building Council. Vi har erfarenhet av att bygga enligt samtliga certifieringssystem som används på den svenska marknaden idag – GreenBuilding, Miljöbyggnad, Breeam och Leed – liksom av att arbeta enligt specifika miljöprogram som tagits fram av enskilda beställare. Genom att inventera behov och förutsättningar på ett tidigt stadium hittar vi rätt nivå för det enskilda projektet. ​
​​

​Green options

För att skapa byggnader med en mer miljöanpassad inriktning har vi tagit fram ett antal standardiserade gröna tillval, så kallade Green Options. Tillvalen kan väljas var för sig eller i grupp, allt utifrån beställarens önskemål och anläggningens användningsområde.
 
Våra Green Options är:
  • närvarostyrd belysning 
  • LED-armaturer
  • bergvärme
  • tilläggsisolering av väggar och tak 
  • solceller för elproduktion 
  • solfångare för värmeproduktion 
  • halogenfria installationer
  • hjälp med miljöcertifiering av fastigheten ​​​​